تذکره غیابی

تذکره غیابی

شرا یط عمومی برای ارائه درخواست

.سفارتکبرای افغانستان در اوتاوا در.خواست های تذکره غیابی را تنها از آنعده اتباع افغان که در کشور کانادا سکونت یا اقامت داشته باشند، می پذیرد

.قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارائه می نمایند اطمینان حاصل شود. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث معطل شدن خدمات قونسلی نیز می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده در حساب بانکی سفارت را دوباره به مراجعین باز گرداند

درخواست ها را می توانید از طریق پوست و یا مراجعه شخصی به دفتر قونسلی در این سفارت، ارائه نمایید. درخواست باید حاوی اصل سندی که تصدیق آن خواسته می شود، باشد. ـ

اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان تذکره غیابی

·         حضور درخواست دهنده در سفارت برای ثبت نشان انگشت

 خانه پری فورمه تذکره غیابی

 دو قطعه عکس 2 انچ در 2 انچ

(کاپی تذکره اقارب (از طرف پدر

·        ( کاپی اسناد کانادایی درخواست دهنده (از قبیل کارت اقامت دایمی، لایسنس دریوری، پاسپورت کانادایی و امثالهم

محصول تذکره غیابی

محصول

درخواست

مجانی

تذکره غیابی

ـ 16 دالر امریکایی
پرداخته شود Postal Expense به حساب بانکی

قیمت پوست بازگشتی

 

طریق تادیه محصول

 مصارف پستی تذکره غیابی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد

آدرس و اوقات کاری شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است:ـ

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 الی 1 بعد از ظهر و از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر

لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته میباشد. ـ

درخواست های پوستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس سفارت که قرار ذیل است، فرستاده شود: ـ

Consular section
Embassy of Afghanistan, Ottawa
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 2B9

برای مشاهده موقعیت دفتر سفارت روی نقشه اینجا کلیک کنید

درخواست ها به اساس نوبت دریافت و اجرا میگردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را با خود نداشته باشند، تحت اجرا قرار نمی گیرند. ـ

تمام اسناد اصلی که با درخواست ارائه می شوند، بعد از طی مراحل دوباره همراه با تصدیق اجراء شده دوباره مسترد می گردد. ـ

فورمه های درخواستی

ااگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، میتوانید فورمه های درخواستی را از رابطه های ذیل چاپ کرده خانه پری نمایید. ـ

ApplicationFormInDari.doc فورمه درخواست برایتذکره غیابی:ـ

فورمه های فوق را به زبانهای پشتو، فرانسوی و انگلیسی نیز ذیلاً بدست آورده میتوانید: ـ

به پشتو

ApplicationFormPashto.doc فورمه درخواست برایتذکره غیابید:ـ

به فرانسوی

ApplicationFormFrench.doc فورمه درخواست برایتذکره غیابی:ـ

به انگلیسی

ApplicationFormEnglish.doc فورمه درخواست برایتذکره غیابی:ـ

اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟

برای معلومات بیشتر، و یا اگر میخواهید در مورد ارایه درخواست خود با بخش قنسولی سفارت صحبت نمایید، لطفا با ما در تماس شوید. بخاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسولی سفارت قرار ذیل است:ـ

شماره تیلفون بخش قنسولی

+ 1-613-563-4223
+ 1-613-563-4265

آدرس ایمیل بخش قنسولی
consular@afghanembassy.ca

آدرس پستی بخش قنسولی
Embassy of Afghanistan, Ottawa
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 2B9