اعــلامیه مطبوعــاتی

اعــلامیه مطبوعــاتی

مورخ:1396/12/15

اشتراک سرپرست وزارت معادن وپترولیم در نشست وزرای بین المللی معادن شهر تورنتو کانادا

سه شنبه 15حوت 1396 محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم جمهوری اسلامی افغانستان، در نشست وزرای بین المللی معادن در شهر تورنتو کانادا شرکت نمودند .

محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم در این کنفرانس روی فرصت ها و همکاری که در جریان کنفرانس بین المللی PDAC در مورد سرمایه گذاری در راستای معادن افغانستان صورت گرفت بحث نمود در این کنفرانس روی اجندا مشترک همکاری های همه جانبه در راستای جذب سرمایه ګذاری در بخش معادن صحبت نمودند.

همچنان در این نشست سرپرست وزارت معادن و پترولیم نرګس نهان روی استراتیژی استخراجی افغانستاان نیز صحبت نمود، و گفت: افغانستان از لحاظ مواد معدنی و منرالها یک کشور غنی بوده، که بطوری تخمینی ارزش ان یک تریلیون دالر نشان داده شده است، و حکومت تلاش میورزد تا این امار را در سالهای اینده افزایش دهد.

قابل یاداوریست که یک روز قبل محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم جمهوری اسلامی افغانستان، مورخ 14.12.1396 با آقای ایرورا ویلیام وزیر معادن کشور چلی طی نشت جداگانه در کنفرانس شهر تورنتو کانادا ملاقات نمودند.

دراین نشست محترمه نهان روی فرصت های سرمایه گذاری معدنکاری در افغانستان ، استراتیژی سرمایه گذاری در بخش معادن و همکاری های دوجانبه بحث نمودند .