دیپلوماسی فعال

دیپلوماسی فعال

اخیرا، محمد نادر یما، معاون و شارژدافیر سفارت کبرای افغانستان مقیم کانادا همراه با آقای میرویس صالحی، مستشار سیاسی سفارت، با اقای بیانبت بیس گلن مستشار و شارژدافیر سفارت منگولیا مقیم اوتاوا، دیدار کردند. موضوعات مورد تمرکز در این جلسه را تاریخ مشترک، روند اصلاحالت در اداره عامه، تجارت و توریزم، تشکیل میداد. برعلاوه آقای یما در مورد وضعیت کشور و بخصوص طرح منطقوی صلح، ثبات و انکشاف را مطرح نمودند. آقای بیس گلن خاطرنشان ساخت که دولت و مردم منگولیا از وضعیت افغانستان آگاه بوده، در مورد حوادث اخیر ابراز همدلی نموده و خواهان افغانستان توانمند و مرفه میباشند.

تقویت همکاری و همآهنگی میان هر دو سفارت مقیم اوتاوا، موقف گیری مشترک و تقویت پیام رسانی واحد به جانب کانادایی در موضوعات مهم مرتبط به منطقه، تبادل تجارب دیپلماتیک و تقویت همکاری میان اتباع کشورهای منطقه در کانادا، موضوعات دیگری بود که در این جلسه مورد بحث و توافق قرار گرفت.