جشن نوروز – آغاز جدید، مشارکت گسترده و نقش مؤثر افغانهای خارج از کشور

جشن نوروز – آغاز جدید، مشارکت گسترده و نقش مؤثر افغانهای خارج از کشور
جشن نوروز – آغاز جدید، مشارکت گسترده و نقش مؤثر افغانهای خارج از کشور
جشن نوروز – آغاز جدید، مشارکت گسترده و نقش مؤثر افغانهای خارج از کشور
جشن نوروز – آغاز جدید، مشارکت گسترده و نقش مؤثر افغانهای خارج از کشور

 

اعضای دیپلوماتیک سفارت کبرای افغانستان مقیم اوتاوا در جشن نوروز که از طرف نهاد «خانه افغان» در شهر مانتریال کانادا برگزار گردیده بود، اشتراک ورزیدند. در این مراسم آقای یما، معاون و شارژدافیر سفارت اظهار داشت که جشن نوروز نه تنها رویدادیست برای تقویت فرهنگ، بنیه و ارزشهای اجتماعی میان افغانهای مقیم کانادا بلکه نوروز، روز ارزیابی کارکردها و تعهد مجدد شهروندان برای مؤثریت عمل و رضایت نفس میباشد. آقای یما از نقش و حمایت اجتماع افغانهای شهر مانتریال برای بهبود وضعیت در کشور سپاسگذاری نموده، از عموم اتحادیه های افغانی تقاضا نمود تا با چشم انداز روشن و درک درست از نقش همکاری و هماهنگی، مؤثریت و تأثیرگذاری بیشتری به ارمغان آورده، از روند صلح در کشور، حمایت نمایند.
نهاد خانه افغان، نهاد امید، وصل کننده و افتخار افغانهاست. برنامه جشن نوروز ۱۳۹۷ که توسط این نهاد در شهر مانتریال برگزار گردید، جشن همه شمول، با برنامه های متنوع فرهنگی باعث همدلی و شادمانی اشتراک کننده گان، گردید.
این سفارت درحالیکه از نهاد خانه افغان جهت راه اندازی همچو برنامه های فرهنگی سپاسگذاری می نماید، تعهد همکاری در برنامه های آینده بالاخص تورنمنت ورزشی که قرار است در این سال راه اندازی گردد، را دارد.